Annonsavtal | Homerental.se

Annonsavtal för hyresvärdar

Dessa villkor gäller fr.o.m. 2018-05-01 

Allmänt
Annonsavtalet gäller mellan Homerental och hyresvärden, nedan kallad annonsör, som annonserar ut sin lediga hyresbostad på Homerental, www.homerental.se.

Annonsvillkor

1.
Homerental.se granskar annonser innan de annonseras på www.homerental.se. Homerental.se har rätt att neka annonsering om annonsen är ofullständig.

2.
Annonsören ger sitt samtycke till att kontaktuppgifter till hyresvärden får visas vid en bokningsförfrågan till den potentielle hyresgästen. Kontaktuppgifterna visas enbart för bostadssökande som är registrerade och intresserade av objektet på www.homerental.se.

3.
Koordinering av visningar sköts av en registrerad hyresförmedlare.

4.
Annonsören är ansvarig för att vara informerad om gällande lagar och regler för andrahandsuthyrning av bostäder samt vad som kan anses vara en skälig hyra. Annonsören ansvarar för att säkerställa godkännande hos sin bostadsrättsförening/fastighetsägare samt att uthyrning till jurisidk person (företag) är tillåtet. 

5.
Homerental har inget ansvar i de överenskommelser som avtalas direkt mellan hyresvärd och hyresgäst i ett hyreskontrakt.

6.
Annonsören är ytterst ansvarig för att de uppgifter som lämnats i annonsen är korrekta. Diskriminerande text tas omedelbart bort.

7.
Homerental förbehåller sig rätten att avlägsna bostadsannonser där annonsören uppträtt oseriöst mot bostadssökande eller tidigare hyresgäst.

8.
Kostnad för tjänsten
Att hyra ut bostad

Vid annonsering på Homerental.se kommer en administrativ marginal om 10% av begärd hyra att tilldelas Homerental Nordic AB. Marginalen täcker Homerentals kostnader gällande: 

  • Förmedlingsportal samt tillgång till en bas av företagskunder som potentiella hyresgäster. 
  • Säkerställande av ett hyreskontrakt i enighet med relevant hyreslagstiftning. 
  • Hyresadministration: Homerental betalar hyran till hyresvärden varje månad för att säkerställa att pengarna kommer in i tid. 
  • Supportfunktion under hela uthyrningsperioden för både hyresvärd och hyresgäst. 
  • Vid behov, assistans och medling vid skadereglering efter utflytt. 

Homerental Nordic AB kommer vara hyresvärdens juridiska motpart under hela uthyrningen för att säkerställa en säker, smidig och enkel för hyresvärden. 

Att hyra bostad
Vid matchning som leder till kontraktsskrivning debiteras företagskund enligt avtalat pris.

 9.
 Homerental har inget ansvar för eventuella tekniska problem som kan uppstå vid användning av tjänsten.

Övrigt
Annonsvillkoren kan komma att ändras av Homerental